Nedre Buskerud

I de nederste kommunene i Buskerud så er det stor teateraktivitet!

Vi er inne i de fleste av teatergruppene i disse nederste kommunene, med regi/ konsulenttjenester og kurs.  Har og flere store samarbeidsprosjekter med de ulike kommunene, som er på tvers av kulturlivet.

Vi har veldig mange barn og ungdomsgrupper i vår region.