Buskerud Teater inntar en nasjonal rolle i kunstfaglig innsats for amatørfeltet.

Som én av fire i partnerskapet ”Frivillig scenekunst anno 2015 – tilrettelagt for samtiden” som består av Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS, Vestlandske Teatersenter (VT), Norsk Revyfaglig Senter og Buskerud Teater, får vi nå et mandat for kompetanseutvikling og fornyelse av amatørteaterfeltet med et kunstfaglig fokus av Kulturdepartementet.

«Jeg er glad for at flere aktører på amatørteaterfeltet nå har tatt tak i utfordringene på feltet, etablert nye konstellasjoner og tatt på seg ansvar for videre utvikling. Jeg setter stor pris på det omfattende frivillige arbeidet og den entusiasmen som legges inn i amatørteaterfeltet, og ønsker med dette å bidra til et fortsatt blomstrende og aktivt norsk amatørteaterliv i årene som kommer,» sier kulturminister Thorhild Widvey.

6,8 millioner til fellestiltak på amatørteaterfeltet for 2015