Drammens Tidene , 29. november 2014

Balanse på stram line

Faksimile: Drammens Tidene, 29. november