Drammens Tidene , 12. desember 2014

Ønsker seg fylkets kjærlighetshistorier

Faksimile: Drammens Tidende , 12. desember 2014

Nå som fire teater i fylket er samlet til ett i nye Buskerud Teater, ønsker de seg like så godt fylkets kjærlighetshistorier.

Grunnen er at de for første gang selv skal lage en felles teateroppsetning for de fire ulike delene i fylket, der tema er kjærlighet i Buskerud.

Fire under ett

Buskerud Teaters fremtidsplaner ble presentert under en samling torsdag på Union scene i Drammen, der det nye teateret var samlet for å presentere seg og sin nye strategi for blant annet kommuner og teatermiljøet. Fire stiftelser ble til en fra januar i fjor, der Nedre Buskerud, Hallingdal, Lågen og Midtfylket nå har en felles daglig leder, men egen kunstnerisk leder og regissør for de fire områdene.

– Formålet er å ikke være fire virksomheter, men jobbe mer på kryss. Kunstnerisk har det veldig mye å si, sier Eli Borchgrevink, daglig leder.

Egen produksjon

Buskerud Teaters jobb er blant annet å bidra med profesjonelle krefter inn i amatørteaterproduksjoner, ofte representert med regissører, styrke og utvikle amatørteateret i fylket. Og det som nå blir helt nytt, er at de vil utvikle en egen produksjon.

Teateret ser for seg at fellesoppsetningen med kjærlighetshistoriene til innbyggerne i Buskerud skal spilles i Drammen våren 2016. NМr de har fått inn historier, er planen å intervjue dem som har sendt dem inn, før det hele videreføres til scenen, forteller de kunstneriske lederne. Så er det skuespillere fra amatørteatrene i fylket som skal med, før det går til scenen.

– Et spennende prosjekt, sier Adam Lavine, kunstnerisk leder og regissør for Lågen.

– Vi leter opp historiene hos folk, og lager teater profesjonelt av det. Vi er kunstnerisk samlet, sier Einar Breian for Midtfylket.