Vi søker ny daglig leder

Buskerud Teater har ledig 75% stilling som daglig leder i et 2-årig engasjement
Vår daglige leder skal fronte og drifte organisasjonen til beste for teatergruppene i regionen sammen med de fire teaterfaglig ansatte.

Arbeidsoppgaver
• Overordnet faglig, administrativt og økonomisk ansvar for Buskerud Teaters virksomhet
• Lede organisasjonens videre utvikling, utarbeide strategiplaner og andre plandokumenter, og gjennomføre disse
• Rapport- og søknadsarbeid
• Bred kontaktflate med frivillig kulturliv
• Nettverksbygging mot bevilgende myndigheter og samarbeidspartnere nasjonalt og regionalt
• Personalansvar
• Sekretærfunksjon for styret

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker en person med lederkompetanse og erfaring med økonomisk styring, strategisk ledelse og personalledelse. Vi vil legge vekt på gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet. Erfaringsbakgrunn fra kulturarbeid og forståelse for kulturfeltet er ønskelig.

Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.
Arbeidssted: Ambulerende. Bruk av hjemmekontor må påregnes.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til
fungerende daglig leder Einar Breian, e-post: einar@buskerudteater.no, tel.: 975 11 197,
eller styreleder Kristin Hammershaug, e-post: kristin.hammershaug@flesberg.kommune.no, tel.: 993 97 953.

Søknad med CV sendes på e-post til post@buskerudteater.no innen 29. oktober.